Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Paušální administrativní poplatek
dospělí - 30 Kč / rok
děti do 15 let - 10 Kč / rok
Sankce za porušení knihovního řádu
1. upomínka - po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení 10 Kč
2. upomínka - po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  20 Kč
3. upomínka - po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení  30 Kč
Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Kromě skutečné náhrady škody účtuje knihovna čtenáři 50 Kč jako pokutu za výlohy na knihovnické zpracování dokumentu.
Poplatek za rezervaci knihy
10 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.